KMO Portefeuille

Op deze pagina vind je praktische informatie met betrekking tot het gebruik van de KMO Portefeuille.

Heb je na het doornemen van deze info nog vragen, neem dan contact met ons op via hello@fg-software.com of +32 3 376 46 48.

Wat is de KMO Portefeuille?

De KMO Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse KMO's moet ondersteunen. Via een laagdrempelige en interactieve webtoepassing kunnen ondernemers jaarlijks subsidies voor opleiding of advies bekomen van de Vlaamse overheid.

De tussenkomst en het totaalbedrag van de subsidie wordt bepaald door de grootte van de onderneming.

Ondernemingsgrootte

Opleiding

Kleine ondernemingen
Steun 40%, maximum €10.000,-
Middelgrote ondernemingen
Steun 30%, maximum €15.000,-

Hoe de KMO Portefeuille gebruiken?

Inschrijven en aanmelden

 • U ondertekend de offerte en overeenkomst met FG-Software voor de implementatie van het ERP inclusief in-company opleiding.
 • Daarna surft u naar: http://kmo-portefeuille.be. Klik op de knop "KMO Portefeuille".
 • Aanmelden via een "federaal token" of eID.
 • Kies de maatregel "KMO Portefeuille" om de subsidieaanvraag in te dienen.
 • Erkenningsnummer van FG-Software BV: ----
 • Het subsidieerbaar bedrag is de kostprijs van de opleiding exclusief BTW, verplaatsingskosten, ...
 • Let op! De aanvraag kan slechts ten laatste tot veertien dagen na aanvang van de opleiding.

Bevestiging

 • FG-Software bevestigd uw aanvraag.

Betaling

 • Via mail wordt gevraagd het eigen aandeel te storten. Stort deze bijdrage zo snel mogelijk aan Pluxee (voorheen Sodexo).
 • Het niet-subsidieerbare bedrag van de opleidig (BTW, verplaatsingskosten, ..) wordt achteraf gefactureerd door FG-Software BV.
 • De Vlaamse overheid stort de subsidie in uw KMO-portefeuille. Ten laatste 30 kalenderdagen na je online aanvraag moet het geld op de kmo-portefeuille rekening staan. Let er op dat je de stortingsgegevens (inclusief mededeling) exact overneemt. Hou er rekening mee dat je bank enkele dagen verwerkingstijd nodig heeft.

Betalingsopdracht

 • Wanneer je van FG-Software BV je factuur ontvangt voor de opleiding, kan je via de website opdracht geven om deze via je kmo-portefeuille rekening te laten betalen.

Meer informatie of vragen?

 • Al je vragen over de aanvraagprocedure voor de subsidie kmo-portefeuille vindt je op de website van VLAIO.

Overzicht

Schriftelijk akkoord tussen uw onderneming en FG-Software BV inzake implementatie software inclusief opleiding.
Voorbereidend gesprek met consultant inzae opleiding: timeframe, aantal trainees en aantal modules.
Ondertekening offerte voor aankoop softwarepakket inclusief opleiding door FG-Software BV.
De opleiding start.
Subsidieaanvraag via de website www.kmo-portefeuille.be ten laatste 14 dage na de start van de opleiding.
Uw onderneming ontvangt een mail met aanvraag om het eigen aandeel te storten.
Uw onderneming stort het eigen aandeel aan Pluxee (voorheen Sodexo).
Uw onderneming stort BTW aan FG-Software BV samen met de rest van de factuur (implementatie, licenties).
Uw onderneming geeft opdracht tot betaling van FG-Software BV via de elektronische portefeuille. www.kmo-portefeuille.be

Krijg meer gedaan in minder tijd!

Met ForGrowth wordt automatiseren in de bouw kinderspel. Spring nu op de digitale kar. Pluk morgen al de vruchten.
Boek je gratis demo